Veckoanalys

7 – 11 maj 2018

Den handelsviktade svenska kronan har befunnit sig i en fallande trend sedan den 31:a januari i år och är, undantaget för finanskrisen, på den svagaste nivån på nästan hundra år.
Positiv bytesbalans, starka statsfinanser och hygglig tillväxt ställs mot en duvaktig Riksbank, svag bostadsmarknad och ett besviket investerarklientel.

Strategi & Marknadssyn

Svagaste kronan sedan finanskrisen

Den handelsviktade svenska kronan har befunnit sig i en fallande trend sedan den 31:a januari i år och är, undantaget för finanskrisen, på den svagaste nivån på nästan hundra år. Positiv bytesbalans, starka statsfinanser och hygglig tillväxt ställs mot en duvaktig Riksbank, svag bostadsmarknad och ett besviket investerarklientel.

Ända sedan den 31:a januari i år har den handelsviktade svenska kronan befunnit sig i en fallande trend och befinner sig, undantaget för finanskrisen, på den svagaste nivån på nästan hundra år. Medan det förekommer en mängd faktorer som tyder på att den ska vända och därmed stärkas gentemot andra valutor fortsätter svenska kronan av överraska på nedsidan.

Att försöka förutse valutakurser är bland det svåraste man kan göra, men vi bedömer att den handelsviktade kronan på sikt bör stärkas från nuvarande nivåer. Även om den kortsiktigt kan försvagas ytterligare, bör en varaktig försvagning driva upp den importerade inflationen och därmed tvinga företag att parera genom att höja sina priser. Så sent som i början av april gick livsmedelskedjan ICA ut med att de kommer att höja sina priser för att hantera de pressade marginalerna. Det kan nog vara startskottet på en längre trend om inte Stefan Ingves och hans centralbankskollegor väljer att lägga sig i.

Enligt teoriboken ska ett land som Sverige med positiv bytesbalans, starka statsfinanser och skaplig tillväxt vara positivt för den svenska kronan. En allt stramare svensk arbetsmarknad med fallande arbetslöshet och en historiskt hög sysselsättningsgrad skall, om inte direkt, ha en positiv inverkan på den svenska kronan. Även rådande högkonjunktur med en global synkroniserad tillväxt och en tilltagande internationell handel bör, allt annat lika, gynna ett exportberoende land som Sverige och därmed dess valuta.

Men det är inte alltid vedertagna teorier stämmer överens med verkligheten och så verkar vara fallet den här gången. En expansiv penningpolitik under lång tid har tillsammans med de senaste månadernas nedrevideringar av Riksbankens inflationsprognos pressat kronan. Att man under det senaste Riksbanksmötet valde att revidera ner sin räntebana och på så sätt senarelägga  den första räntehöjningen till december talar dessutom sitt tydliga språk. Att vi sedan befinner oss i stundande utdelningssäsong brukar historiskt inte gynna den svenska kronan då merparten av utdelningarna tenderar att placeras utomlands. Lägg därtill ett utländskt investerarklientel som inte alls förstår sig på Riksbankens förda penningpolitik och därför väljer att sälja kronan till fördel för andra valutor. Slutligen verkar läget på den svenska bostadsmarknaden vara fortsatt osäkert och tillsammans med ett alltmer protektionistisk tonläge från väst kan det tillsammans lägga sordin på Sveriges exportintensiva ekonomi.

Rapportfloden ebbar ut, marknaden byter fokus

Ytterligare Rapporter, svag konjukturstatistik och nytt fokus på den pågående handelskonflikten mellan USA och Kina präglade börserna under förra veckan. Oron för att läget inte kan bli så mycket bättre tynger det allmänna sentimentet och vi väntar oss fortsatt att svängningarna på börsen förblir högre än i fjol.

Under veckan som gick var bilden på världens börser blandad. Stockholmsbörsen liksom amerikanska breda börsindex S&P 500 föll marginellt, medan amerikanska teknikbörsen Nasdaq fick stöd av kvartalsrapporten i Apple som kom in bättre än väntat. Bolaget presenterade en omsättning samt en vinst som överträffade analytikernas prognoser samtidigt som de meddelade att de utökar sitt återköpsprogram med 100 miljarder dollar liksom höjer utdelningen med 16 procent. Aktien fick senare under veckan också en skjuts av att investeringsnestorn Warren Buffett, via hans bolag Berkshire Hathaway, köpt ytterligare 75 miljoner Apple-aktier under det första kvartalet.

Den amerikanska jobbrapporten var på det hela taget stabil även om den både visade en sysselsättningssiffra som kom in under marknadens prognoser liksom en löneinflation som var något svagare än estimerat. Arbetslösheten i landet har inte varit så här låg sedan strax innan IT-bubblan sprack, men trots det liksom en brist på kvalificerad arbetskraft stigar inte lönerna snabbare. Marknadens oro för inflationsspöket som hastigt blossade upp tidigare i år har på senare tid stillats, men sannolikheten för en starkare löneutveckling och en fortsatt stigande inflation ser vi ändå som högre än det omvända. En tilltagande inflation och samtidigt en ekonomisk tillväxttakt som inte ser ut att fortsätta öka i samma takt som den gjort fram till idag innebär en försämrad miljö för aktier och det har historiskt även inneburit större svängningar på börsen.

På den svenska börsen toppade NetEnt och Arjo vinnarlistan sett till de svenska storbolagen medan Fingerprint Cards och Oriflame var de aktier som gick allra sämst, båda efter rapportbesvikelser. Efter den senaste månadens starka utveckling i H&M-aktien, mycket som ett resultat av omfattande köp gjorda av storägaren och styrelseordföranden Stefan Persson som svarat för omkring 20 procent av köporderna, föll den kraftigt under veckans senare handelsdagar. Avseende bolagets utsikter har inget förändrats och vi har en gul signal på aktien som sammanlagt utvecklats i linje med storbolagen på börsen de senaste tre månaderna.

Rapportfloden ebbar så sakteliga ut och marknadens fokus flyttar återigen över till andra typer av signaler om vart världen är på väg. Under veckan som gick präglades börsen av fortsatt oro för handelskrig mellan världens två största ekonomier USA och Kina liksom av något svagare makroekonomiska signaler på flera håll. Inflationssiffror i Europa kom in svagare än väntat och den svenska kronan fortsatte att tappa, något vi diskuterar mer ingående på föregående sida. Samtidigt föll amerikanska inköpschefsindex till den lägsta nivån på fyra månader och även det var sämre än väntat.

Top picks

 

Läs mer

Millicom fortsätter sin strategi av att skala ner i Afrika och fokusera på tillväxt inom kabelverksamheten i Latinamerika vilket tar ner risken i bolaget. Tjänsteintäktstillväxten är återigen positiv och mycket tyder på att bolaget går mot en period av mer ihållande tillväxt. I och med de senaste årens fokus på kostnadseffektivitet ser vi därtill att förutsättningarna för operationell hävstång är goda.

 

Läs mer

Securitas har en god organisk tillväxt och vi ser förutsättningar för att den ska bestå under året. En stark balansräkning ger också möjlighet till förvärv som kan bidra till stärkt vinsttillväxt. Vi uppskattar bolagets defensiva kvaliteter och den ändrade affärsmodellen mot mer teknikbaserade tjänster.

.

 

Läs mer

NCC  har drabbats av avsättningar för olönsamma projekt som har lett till vinstvarningar och ett sargat förtroende. Med ny ledning, ett sjösatt kostnadsbesparingsprogram och en stark finansiell ställning bedömer vi dock att aktiens svaga utveckling kan vändas till en mer positiv trend. Värderingen är attraktiv och direktavkastningen är hög.

 

Läs mer

ABB har en sencyklisk verksamhet som bör gynnas i rådande marknadsklimat. Efter kursfallet har värderingen kommit ned till mer attraktiva nivåer och trots kritik mot ledningen och pausat återköpsprogram ser vi goda förutsättningar för aktien.

 

Läs mer

Nibes långsiktiga goda förutsättningar är intakta. Nibe har en stark organisk tillväxt drivet av en låg penetrationsgrad av värmepumpar utanför Sverige, samtidigt som ytterligare förvärv kan adderas.

LÄS HELA VECKOANALYSEN

På veckoanalysen.se presenteras utvalda delar ur veckoanalys.
Ladda ned hela veckoanalysen och få tillgång till Söderberg & Partners investeringsindaktor, kommande veckas makrohändelser och börs- och bolagshändelser.  

Tidigare veckoanalyser

Veckoanalys: måndag 25 juni 2018

Under perioden 25 juni – 10 augusti kommer Söderberg & Partners veckobrev att skickas ut i en något kortare version. Vi återkommer med en fullskalig version måndagen den 13 augusti. Trevlig sommar!

läs mer

Veckoanalys: måndag 18 juni 2018

Veckoanalys 18 - 22 juni 2018 En fullspäckad penningpolitisk vecka är till ända och medan Federal Reserve höjer sin ränteprognos går ECB allt närmare en normalisering av sin penningpolitik. I dagsläget tror vi kortsiktigt på en något starkare dollar, men på längre...

läs mer

Veckoanalys: måndag 11 juni 2018

Veckoanalys 11 - 15 juni 2018En fullspäckad penningpolitisk vecka väntar bakom hörnet och det mesta lutar åt ett ECB som försöker förbereda sig inför höstens gradvisa nedtrappning av sitt stödköpsprogram samtidigt som Fed väntas genomföra ytterligare en räntehöjning....

läs mer

Söderberg & Partners © 2018 All rights reserved.