Veckoanalys

4 – 8 juni 2018

Den amerikanska dollarns utveckling sedan mitten av april har skapat svallvågor på de finansiella marknaderna och i synnerhet för de ekonomier som visar sårbarhet genom stora bytesbalansunderskott i kombination med hög andel US-dollarfinansiering. Vad innebär det här för investerare och vad är värt att tänka på?

Strategi & Marknadssyn

En snabbt stigande dollar skapar oro

Den amerikanska dollarns utveckling sedan mitten av april har skapat svallvågor på
de finansiella marknaderna och i synnerhet för de ekonomier som visar sårbarhet genom stora bytesbalansunderskott i kombination med hög andel USdollarfinansiering. Vad innebär det här för investerare och vad är värt att tänka på?

De senaste veckornas dollarförstärkning har bland annat föranletts av en tilltagande sannolikhet för ytterligare tre räntehöjningar från den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, i år. Om inte nivån på den handelsviktade dollarn är särskilt oroväckande har förändringstakten i alla fall skapat svallvågor på de finansiella marknaderna och i synnerhet för de länder med negativa bytesbalansunderskott som är i stort behov av extern finansiering, huvudsakligen i amerikanska dollar. Ett land som Argentina, som står främst i skottgluggen, har fått se sin valuta försvagas kraftigt gentemot den amerikanska dollarn vilket påtvingat den argentinska centralbanken att höja sin styrränta till upp emot 40 procent i ett försök att tygla den importerade inflationen.

Det är dock inte bara den argentinska peson som försvagats mot dollarn och landets kris väcker frågetecken huruvida ytterligare tillväxtmarknader kommer att behöva vända sig till lMF för stöd i spåren av dollarförstärkningen. Så sent som i mitten av maj valde den turkiska centralbanken att chockhöja sin styrränta för att ta itu med den allt svagare liran som fått inflationen att skena mot historiskt höga nivåer. Bara någon dag senare valde även den brasilianska centralbanken att lämna sin styrränta oförändrad efter att ha sänkt räntan vid samtliga centralbanksmöten sedan slutet av 2016. Som om inte det vore nog valde även den indonesiska centralbanken under förra veckan att höja styrräntan för andra gången på två veckor i syfte att lugna marknaderna.

Vad innebär det här för investerare? Tillväxtmarknader är en stor heterogen grupp länder och investerare bör sprida sina risker när de väljer att investera i tillväxtmarknader, framför allt i tider av stora dollarrörelser. Den amerikanska dollarn är världens största finansieringsvaluta och oavsett riktning kommer hastiga dollarrörelser ha en påtaglig effekt på världsekonomin och i synnerhet för de ekonomier som visar på sårbarhet genom stora bytesbalansunderskott i kombination med hög andel USdollarfinansiering. Ett stigande oljepris, som vi kunnat se under de senaste månaderna, kan därtill förvärra situation ytterligare för de länder som är stora oljeimportörer som till exempel Kina och Indien, som får betala ett högre pris dels via ett högre oljepris men också via en svagare valuta. I vår senaste strategirapport valde vi att sänka vårt betyg för tillväxtmarknader till ett orange betyg då vi bland annat väntar oss att en kortsiktigt stigande dollar kommer att få betydande negativa konsekvenser på förutsättningarna för en god riskjusterad avkastning.

Upptrappad handelskonflikt slår mot börsen

Under föregående vecka stod regeringskrisen i Italien och en ånyo upptrappad handelskonflikt i fokus. Även den amerikanska jobbrapporten på fredagen och huruvida det planerade toppmötet mellan Nordkorea och USA den 12 juni kommer att bli av bevakades i hög grad av marknaderna.

En rad orosmoln har under våren tornat upp sig på himlen vilket fått börserna världen över att gå svagt i dollar räknat. Under inledningen av föregående vecka fortsatte den svaga trenden medan avslutningen på handelsveckan gick i något ljusare tongångar. Världsindex stängde strax under nivån från föregående fredag, Sverige och övriga Europa tyngde medan USA stängde på plus.

Donald Trump meddelade att mötet med Nordkoreas ledare Kim Jong-Un kommer att bli av, men också att undantaget gällande stål- och aluminiumtullar för Europa, Kanada och Mexiko inte kommer att förlängas. Det tillfälliga undantaget löpte ut i fredags och agerandet fick EU att svara med att informera om att den 20 juni införs strafftullar på en rad amerikanska varor vilket medförde förnyad oro för ett handelskrig. Den amerikanska jobbrapporten för maj månad visade på bättre sysselsättning och lägre arbetslöshet än väntat samtidigt som löneinflationen kom in i linje med förväntningarna. Det gav stöd till marknaderna under fredagen då det mildrade den inflationsoro som har pyrt under våren bland investerare. En hastig inflationsökning skulle kunna få centralbankerna att höja styrräntorna i en snabbare takt än vad som idag prognostiseras och det skulle i så fall försämra aktiemarknadens attraktionskraft.

I fredags kom siffror för det svenska inköpschefsindexet för industrin för maj månad och efter en negativ trend under våren vände det som väntat upp. Indexet kom dessutom in starkare än marknadens estimerat och styrkan drevs framförallt av orderingång och sysselsättning men också av lager, medan leverantörernas leveranstider gav ett svagt negativt bidrag. Den negativa trenden från i våras har därmed brutits och nivån befinner sig nu en bra bit över 50-strecket vilket signalerar konjunkturell styrka. Under veckan kom dock SKF med beskedet att de har beslutat att sänka tillverkningstakten i sina fabriker inriktade mot industrisegmentet till följd av en inbromsande makroekonomi och att lagersituationen hos kunderna har stabiliserat sig. Eftersom bolaget ses som en temperaturmätare för den globala konjunkturen fick beskedet effekter inom hela den svenska verkstadssektorn och väckte ny oro för att konjunkturen skulle ha nått sin topp. Bolaget själva menar att de varit tydliga med att de tidigare har överproducerat och att de alltså nu drar ned takten till mer i linje med efterfrågan, men vi ser i kombination med andra konjunkturindikatorer att det finns viss anledning att ta signalen på allvar. Vi ser idag få tecken på att en recession skulle vara nära förestående, men även små förändringar åt det sämre kan få betydande effekter på de finansiella marknaderna.

Top picks

 
Läs mer
Millicom fortsätter sin strategi av att skala ner i Afrika och fokusera på tillväxt inom kabelverksamheten i Latinamerika vilket tar ner risken i bolaget. Tjänsteintäktstillväxten är återigen positiv och mycket tyder på att bolaget går mot en period av mer ihållande tillväxt. I och med de senaste årens fokus på kostnadseffektivitet ser vi därtill att förutsättningarna för operationell hävstång är goda.
 
Läs mer
Securitas har en god organisk tillväxt och vi ser förutsättningar för att den ska bestå under året. En stark balansräkning ger också möjlighet till förvärv som kan bidra till stärkt vinsttillväxt. Vi uppskattar bolagets defensiva kvaliteter och den ändrade affärsmodellen mot mer teknikbaserade tjänster.

.

 
Läs mer
NCC  har drabbats av avsättningar för olönsamma projekt som har lett till vinstvarningar och ett sargat förtroende. Med ny ledning, ett sjösatt kostnadsbesparingsprogram och en stark finansiell ställning bedömer vi dock att aktiens svaga utveckling kan vändas till en mer positiv trend. Värderingen är attraktiv och direktavkastningen är hög.
 
Läs mer
ABB har en sencyklisk verksamhet som bör gynnas i rådande marknadsklimat. Efter kursfallet har värderingen kommit ned till mer attraktiva nivåer och trots kritik mot ledningen och pausat återköpsprogram ser vi goda förutsättningar för aktien.
 
Läs mer
Nibes långsiktiga goda förutsättningar är intakta. Nibe har en stark organisk tillväxt drivet av en låg penetrationsgrad av värmepumpar utanför Sverige, samtidigt som ytterligare förvärv kan adderas.

LÄS HELA VECKOANALYSEN

På veckoanalysen.se presenteras utvalda delar ur veckoanalys.
Ladda ned hela veckoanalysen och få tillgång till Söderberg & Partners investeringsindaktor, kommande veckas makrohändelser och börs- och bolagshändelser.  

Tidigare veckoanalyser

Veckoanalys: måndag 25 juni 2018

Under perioden 25 juni – 10 augusti kommer Söderberg & Partners veckobrev att skickas ut i en något kortare version. Vi återkommer med en fullskalig version måndagen den 13 augusti. Trevlig sommar!

läs mer

Veckoanalys: måndag 18 juni 2018

Veckoanalys 18 - 22 juni 2018 En fullspäckad penningpolitisk vecka är till ända och medan Federal Reserve höjer sin ränteprognos går ECB allt närmare en normalisering av sin penningpolitik. I dagsläget tror vi kortsiktigt på en något starkare dollar, men på längre...

läs mer

Veckoanalys: måndag 11 juni 2018

Veckoanalys 11 - 15 juni 2018En fullspäckad penningpolitisk vecka väntar bakom hörnet och det mesta lutar åt ett ECB som försöker förbereda sig inför höstens gradvisa nedtrappning av sitt stödköpsprogram samtidigt som Fed väntas genomföra ytterligare en räntehöjning....

läs mer

Söderberg & Partners © 2018 All rights reserved.