Veckoanalys

3 – 6 april 2018

Den europeiska ekonomin fortsätter att gynnas av den globala synkroniserade tillväxten tack vare sin cykliska karaktär. Dock kan en starkare euro och en ökad grad av protektionism lägga sordin på det europeiska sentimentet vilken redan har börjat visa på en del svaghetstecken.

Strategi & Marknadssyn

Europeisk ekonomi börjar visa på svaghetstecken

Den europeiska ekonomin gynnas  av den globala synkroniserade tillväxten tack vare sin cykliska karaktär. Dock kan en starkare euro och en ökad grad av protektionism lägga sordin på det europeiska sentimentet vilken redan har börjat visa på en del svaghetstecken.

Den synkrona globala tillväxten, som tog fart under andra halvåret av 2016, gynnade särskilt den europeiska ekonomin tack vare dess cykliska karaktär. Medan både konsumtion och investeringar var de enskilt största bidragen till den europeiska BNP-tillväxten under 2017, var nettoexporten det som överraskade mest positivt jämfört med föregående år. Varken OECD eller IMF hade räknat med ett så starkt bidrag från exporten och valde därför att revidera upp sina prognoser löpande under året.

I vår senaste strategirapport från januari i år talade vi bland annat om Europas mer framträdande och bredare återhämtning som tog fart under fjolåret. I samma rapport lyfte vi också ett varningens finger för den allt starkare euron och att det i sin tur skulle kunna hämma vinstutvecklingen för den omfattande europeiska exportsektorn. Även om en starkare euro än så länge inte gett något avtryck på bolagens vinster går det att utläsa ett svagare momentum bland diverse sentimentsindikatorer.

Till att börja med kom Eurozonens inköpschefsindex för mars månad ut betydligt läge än vad marknaden hade förväntat sig, vilket tyder på att den starka tillväxten som vi har sett inom den europeiska ekonomin börjar tappa momentum, dock från redan höga nivåer. För det andra har det tyska ZEW-index, som  syftar att mäta analytikernas nuvarande syn på den europeiska ekonomin samt förväntningarna kommande sex månader, fallit tillbaka under mars månad. När förväntanskomponenten i ZEW-indexet, i ett historiskt perspektiv, varit sämre än synen på nuvarande situationen har MSCI Europa sjunkit som följd. Sambandet kan ifrågasättas men har åtminstone vid tre enskilda tillfällen, sedan 1999, visat på en hyfsad precision. Slutligen har Citigroups Surprise index för eurozonen, som avser att mäta hur väl ekonomisk data faller ut i förhållande till marknadens förväntningar, fallit tillbaka avsevärt  sedan början av januari. Givet dess starka samband med den europeiska aktiemarknaden under de senaste tre åren talar det för att vi står inför en korrigering.

I vår senaste strategirapport från januari valde vi att sänka vårt betyg från ljusgrönt till gult, vilket innebär att vi har en neutral syn på Europa. Sedan dess har MSCI Europe Total Net Return Index (SEK) tappat drygt 2,5 procent i svenska kronor och medan världsindex under samma period, mätt som MSCI World Total Net Return Index, fallit med drygt 2,8 procent i svenska kronor.

Negativ börstrend kan bestå

Nervositeten på börsen kvarstår och i USA har veckan inletts svagt. Föregående vecka slutade visserligen på plus, men igår bröts amerikanska S&P 500 ner genom sitt 200-dagars glidande medelvärde, något som inte hänt sedan juni 2016. Inom tekniksektorn har rörelserna förblivit stora och Nasdaq föll återigen under gårdagen.

Under föregående börsvecka syntes nervositet på börsen som tycktes ha svårt att bestämma sig för en riktning, men när vi summerar den förkortade börsveckan ser vi att Stockholmsbörsen visade positiva siffror tre av fyra dagar och sammantaget steg med 1,4 procent. Cykliska aktier bidrog positivt till utvecklingen, men även banksektorn visade styrka.

På bolagsfronten var en av veckans viktigaste händelser bland de svenska storbolagen H&M:s rapport för det nya räkenskapsårets första kvartal, det vill säga för månaderna december till och med februari. Såväl brutto- som rörelsemarginalen låg nära marknadens förväntningar medan nettoresultatet fick stöd av en skatteintäkt av engångskaraktär till följd av den amerikanska skattereformen. Varulagret fortsatte dock att stiga vilket är en dålig utgångspunkt som riskerar att leda till ytterligare bruttomarginalpress. Bolaget indikerade dessutom i efterföljande telefonkonferens att det fortsatt kalla vädret under mars månad inte har bidragit positivt till utvecklingen under inledningen av det andra kvartalet.

Den nedåtgående trenden som inleddes i höstas ser dock på det hela taget ut att fortsätta och i USA bröt S&P 500 igår ner genom sitt 200-dagars glidande medelvärde, något som inte hänt sedan juni 2016. Inom tekniksektorn har rörelserna förblivit stora och igår föll Nasdaqbörsen med närmare tre procent.

Problemen med H&M-varumärket är uppenbara och inte minst med försäljningen i fysiska butiker på
utvecklade marknader, det som faktiskt är bolagets kärnverksamhet. Affärsmodell online ser mer framgångsrik ut liksom arbetet med att utöka varumärkesportföljen med fler tidsenliga varumärken för olika typer av målgrupper. Det ser vi som nyckelfaktorer för att bolaget på lång sikt ska kunna förbli konkurrenskraftigt samt bibehålla tillväxt på mogna marknader och en stark kapitalbas underlättar i det arbetet.

Aktiens värdering är låg, men osäkerheten är fortsatt mycket stor och negativa estimatrevideringar har följt förra veckans rapport. Om varulagret börjar komma ner och försäljningssiffrorna stabiliseras kan aktien komma att bli mer köpvärd, men vi ser inga sådana tecken idag varför vi har en gul signal på
aktien.

Top picks

Läs mer

Millicom fortsätter sin strategi av att skala ner i Afrika och fokusera på tillväxt inom kabelverksamheten i Latinamerika vilket tar ner risken i bolaget. Tjänsteintäktstillväxten är återigen positiv och mycket tyder på att bolaget går mot en period av mer ihållande tillväxt. I och med de senaste årens fokus på kostnadseffektivitet ser vi därtill att förutsättningarna för operationell hävstång är goda.

Läs mer

Securitas har en god organisk tillväxt och vi ser förutsättningar för att den ska bestå under året. En stark balansräkning ger också möjlighet till förvärv som kan bidra till stärkt vinsttillväxt. Vi uppskattar bolagets defensiva kvaliteter och den ändrade affärsmodellen mot mer teknikbaserade tjänster.

.

Läs mer

NCC  har drabbats av avsättningar för olönsamma projekt som har lett till vinstvarningar och ett sargat förtroende. Med ny ledning, ett sjösatt kostnadsbesparingsprogram och en stark finansiell ställning bedömer vi dock att aktiens svaga utveckling kan vändas till en mer positiv trend. Värderingen är attraktiv och direktavkastningen är hög.

Läs mer

Getinge har tyngts av en rad interna problem vilket i kombination med svag tillväxt har pressat aktien, men vi ser att den starka orderingången under 2017 års fjärde kvartal ger tydligt stöd till en förbättring mot bolagets långsiktiga mål om 2-4 procent i organisk tillväxt. Vi var för tidigt ute i vår tro om en vändpunkt, men ser idag att 2018 års förväntningarna är mycket lågt ställda och att fokus på att sänka rörelsekostnaderna relativt.

Läs mer

Nibes långsiktiga goda förutsättningar är intakta. Nibe har en stark organisk tillväxt drivet av en låg penetrationsgrad av värmepumpar utanför Sverige, samtidigt som ytterligare förvärv kan adderas.

LÄS HELA VECKOANALYSEN

På veckoanalysen.se presenteras utvalda delar ur veckoanalys.
Ladda ned hela veckoanalysen och få tillgång till Söderberg & Partners investeringsindaktor, kommande veckas makrohändelser och börs- och bolagshändelser.  

Tidigare veckoanalyser

Veckoanalys: måndag 25 juni 2018

Under perioden 25 juni – 10 augusti kommer Söderberg & Partners veckobrev att skickas ut i en något kortare version. Vi återkommer med en fullskalig version måndagen den 13 augusti. Trevlig sommar!

läs mer

Veckoanalys: måndag 18 juni 2018

Veckoanalys 18 - 22 juni 2018 En fullspäckad penningpolitisk vecka är till ända och medan Federal Reserve höjer sin ränteprognos går ECB allt närmare en normalisering av sin penningpolitik. I dagsläget tror vi kortsiktigt på en något starkare dollar, men på längre...

läs mer

Veckoanalys: måndag 11 juni 2018

Veckoanalys 11 - 15 juni 2018En fullspäckad penningpolitisk vecka väntar bakom hörnet och det mesta lutar åt ett ECB som försöker förbereda sig inför höstens gradvisa nedtrappning av sitt stödköpsprogram samtidigt som Fed väntas genomföra ytterligare en räntehöjning....

läs mer

Söderberg & Partners © 2018 All rights reserved.