Veckoanalys

28 maj – 1 juni 2018

De politiska oroligheterna i Italien, som på senare tid fått Milanobörsen på fall och drivit upp italienska räntespreadar, har skapt en viss oro kring de politiska avsikterna i Italien. Även om investerare bör följa händelseförloppet finns det flera argument som tyder på att vi är långt ifrån någon ny Greklandskris.

Strategi & Marknadssyn

Tilltagen politisk oro i Italien

De politiska oroligheterna i Italien, som på senare tid fått Milanobörsen på fall och drivit upp italienska räntespreadar, har skapt en viss oro kring de politiska avsikterna i Italien. Även om investerare bör följa händelseförloppet finns det flera argument som tyder på att vi är långt ifrån någon ny Greklandskris.

Det regeringsalternativ som marknaden på förhand var mest oroad över inför årets italienska val, var det mellan Femstjärnerörelsen och Lega på grund av deras populistiska och eurokritiska agenda. Nu ser denna politiska konstellation ut att bli verklighet efter att partimedlemmar från respektive parti röstat igenom deras gemensamma regeringsprogram tillsammans med förslag på ny premiärminister. Men landets tilltänkte premiärminister, Guiseppe Conte, kastade in handduken så sent som igår efter att president Sergio Mattarella avvisat hans finansministerkandidat. Om inte partierna lägger fram ett nytt förslag för premiärminister inom kort kommer landet att stå inför ett nyval i höst. Milanobörsen har hitintills fallit med uppemot nio procent sedan i början på maj och spreaden mellan italienska och tyska statslåneräntor har stigit till som mest 191 räntepunkter vilket är en bit över det tioåriga genomsnittet på 184 räntepunkter.

De senaste politiska oroligheterna i Italien ska dock inte överdrivas. Oavsett val av premiärminister kommer landets koalitionsregering få svårt att få igenom sin populistiska och eurokritiska agenda. Dels finns det inbyggda mekanismer i den italienska konstitutionen som syftar till att förhindra alltför snabba eller radikala förändringar. Exempelvis har den italienska presidenten vetorätt över samtliga förslag som bryter mot regeln om budgetbalans. Dels är koalitionens majoritet bräcklig och det italienska tvåkammarsystemet, där båda kamrarna har lika tyngd, tillåter enskilda ledamöter att gå emot partilinjen. Att partierna sedan står långt ifrån varandra rent ideologiskt reducerar heller inte risken då partidisciplinen i Italien varit relativt svag i ett historiskt perspektiv.

Står vi inför en ny Greklandskris? Även om marknaderna ska ha detta under uppsikt så bör man inte dra några större paralleller till Greklandkrisen. Till att börja med är majoriteten av Italiens befolkning fortsatt positivt inställda till EU och vill behålla euron som valuta, så det finns inget stort folkligt stöd för att lämna EU-samarbetet. För det andra har Italien, till skillnad från Grekland, lånat pengar från sin egen befolkning snarare än från andra länder vilket gör situationen annorlunda. Dock är Italien EU:s tredje största ekonomi och de har därmed ett betydlig större förhandlingsutrymme än vad Grekland har. Med det sagt kan vi nog räkna med få se fler djärva krav från den italienska koalitionsregeringen i syfte att uppnå skuldnedskrivningar på den alarmerande statsskulden, som idag uppgår till 2 300 miljarder kronor eller motsvarande 126 procent av italiensk BNP.

Politiska oroligheter pressar finansiella marknader

De finansiella marknaderna präglades under veckan som gick av en rad osäkerhetsmoment och flertalet av dem var kopplade till politiken. Regeringsbildningen i Italien och twitter-utspel från den amerikanska presidenten var några av de ämnen som bekymrade investerare runt om i världen.

Under veckan som gick syntes en blandad utveckling på världens börser. Europeiska börser föll medan USA stängde nära de avslutande noteringarna från veckan dessförinnan, delvis med visst stöd av en något duvaktig ton från centralbanken. Marknaderna präglades i övrigt av en rad osäkerhetsmoment. Oklarheten kring den italienska regeringsbildningen och frågetecken avseende den föreslagna premiärministern var ett. Det eventuellt inställda toppmötet mellan Donald Trump och Nordkoreas ledare Kim Jong-Un var ett annat och ett tredje var fortsatt oro för handelskrig i världen. Handelskonflikten mellan USA och Kina har visserligen hamnat i något av ett vänteläge, men ny måltavla för den amerikanska presidentens förhandlingar är nu bilindustrin. Det riskerar framförallt att få effekter i länder med en stor bilexport till USA, såsom Kanada, Mexiko, Tyskland, Japan och Sydkorea. Via Twitter meddelade Donald Trump att administrationen avser utreda möjligheten för tullar på bilar och bildelar och beskedet satte press på aktierna inom industrin. Fallet dämpades dock av att många större tillverkare också har tillverkning i USA och totalt sett sker närmare hälften av all bilproduktion i landet hos de utländska biltillverkarna. EU:s undantag för stål- och aluminiumtullar löper ut vid månadsskiftet och osäkerheten är fortsatt stor avseende till vilken grad handelshinder mellan USA och andra större nationer i världen ska spela ut.

 

Den amerikanska dollarn fortsatte att stärkas och länder i stort beroende av dollarkrediter fortsatte att pressas. Till dem hör bland annat Turkiet vars valuta, liran, har fallit kraftigt. I ett försök att bromsa den stora valutaförsvagningen aviserade centralbanken i mitten av föregående vecka en räntehöjning med tre procentenheter. Landets ekonomi lider av omfattande obalanser och beroendet av oljeimport är dessutom stort. Vi ser sammantaget en risk för att oron kring den turkiska ekonomin kommer att bestå.

Hemma i Sverige fortsätter oron på bostadsmarknaden och inte minst kring bygginvesteringarna. Efterfrågan på nyproducerade lägenheter faller och mycket tyder på att inbromsningen kan fortsätta. Det kommer att synas i den svenska ekonomiska tillväxten som får ett tydligt stöd av den kraftiga nybyggnationen. Bostadsprisutvecklingen har ett nära samband med börsutvecklingen och inte minst många små- och medelstora bolag då många har en direkt eller indirekt koppling till fastighetsmarknaden. Vi väntar oss idag ingen hårdlandning, men ser samtidigt att det kommer att ta år innan överutbudet av nyproducerat har försvunnit ur systemet. Det kommer troligtvis att sätta ytterligare press på svensk ekonomi och på små- och medelstora bolag i större utsträckning än på stora.

Top picks

 

Läs mer

Millicom fortsätter sin strategi av att skala ner i Afrika och fokusera på tillväxt inom kabelverksamheten i Latinamerika vilket tar ner risken i bolaget. Tjänsteintäktstillväxten är återigen positiv och mycket tyder på att bolaget går mot en period av mer ihållande tillväxt. I och med de senaste årens fokus på kostnadseffektivitet ser vi därtill att förutsättningarna för operationell hävstång är goda.

 

Läs mer

Securitas har en god organisk tillväxt och vi ser förutsättningar för att den ska bestå under året. En stark balansräkning ger också möjlighet till förvärv som kan bidra till stärkt vinsttillväxt. Vi uppskattar bolagets defensiva kvaliteter och den ändrade affärsmodellen mot mer teknikbaserade tjänster.

.

 

Läs mer

NCC  har drabbats av avsättningar för olönsamma projekt som har lett till vinstvarningar och ett sargat förtroende. Med ny ledning, ett sjösatt kostnadsbesparingsprogram och en stark finansiell ställning bedömer vi dock att aktiens svaga utveckling kan vändas till en mer positiv trend. Värderingen är attraktiv och direktavkastningen är hög.

 

Läs mer

ABB har en sencyklisk verksamhet som bör gynnas i rådande marknadsklimat. Efter kursfallet har värderingen kommit ned till mer attraktiva nivåer och trots kritik mot ledningen och pausat återköpsprogram ser vi goda förutsättningar för aktien.

 

Läs mer

Nibes långsiktiga goda förutsättningar är intakta. Nibe har en stark organisk tillväxt drivet av en låg penetrationsgrad av värmepumpar utanför Sverige, samtidigt som ytterligare förvärv kan adderas.

LÄS HELA VECKOANALYSEN

På veckoanalysen.se presenteras utvalda delar ur veckoanalys.
Ladda ned hela veckoanalysen och få tillgång till Söderberg & Partners investeringsindaktor, kommande veckas makrohändelser och börs- och bolagshändelser.  

Tidigare veckoanalyser

Veckoanalys: måndag 25 juni 2018

Under perioden 25 juni – 10 augusti kommer Söderberg & Partners veckobrev att skickas ut i en något kortare version. Vi återkommer med en fullskalig version måndagen den 13 augusti. Trevlig sommar!

läs mer

Veckoanalys: måndag 18 juni 2018

Veckoanalys 18 - 22 juni 2018 En fullspäckad penningpolitisk vecka är till ända och medan Federal Reserve höjer sin ränteprognos går ECB allt närmare en normalisering av sin penningpolitik. I dagsläget tror vi kortsiktigt på en något starkare dollar, men på längre...

läs mer

Veckoanalys: måndag 11 juni 2018

Veckoanalys 11 - 15 juni 2018En fullspäckad penningpolitisk vecka väntar bakom hörnet och det mesta lutar åt ett ECB som försöker förbereda sig inför höstens gradvisa nedtrappning av sitt stödköpsprogram samtidigt som Fed väntas genomföra ytterligare en räntehöjning....

läs mer

Söderberg & Partners © 2018 All rights reserved.