Veckoanalys

25 – 29 juni 2018

Under perioden 25 juni – 10 augusti kommer Söderberg & Partners veckobrev att skickas ut i en något kortare version. Vi återkommer med en fullskalig version måndagen den 13 augusti. Trevlig sommar!

Förra veckans viktigaste händelser

Börsutvecklingen

Under en tung statistikvecka riktade marknaden framförallt fokus på den amerikanska arbetsmarknaden. Börsen steg till följd av en utveckling som var bättre än väntad. I övrigt låg rapportsäsongen i fokus. Hittills har rapporterna varit bra, men vår bedömning är att vinstprognoser inte behöver justeras i stor utsträckning. Även de geopolitiska riskerna ökade något under förra vecka, vilket fick italienska obligationsräntor att stiga relativt omgivningen.

 

Makrostatistik

Den svenska tillväxten har tagit ny fart. Tillväxten ökade med 3,3 procent i årstakt. Givet historiken bäddar detta för ett omval i höstens val. I USA låg framförallt sysselsättningen i fokus där 224 000 personer adderades på arbetsmarknaden under månaden. Det innebär att sannolikheten för en räntehöjning från Fed i juni har ökat ytterligare. I Europa visade inflationsstatistik på en ökade grad av inflation.

Förra veckans viktigaste händelser

Värt att hålla koll på under veckan:

  • I veckan offentliggör en del detaljhandelsbolag sina kvartalsrapporter, däribland Kapphal på onsdag och H&M på torsdag. Även bussbolaget Nobina presenterar sina kvartalssiffror (fredag).
  • Det tyska sentimentindexet IFO-index (MÅNdag kl. 10) utgör en viktig sentimentsindikator, för såväl det tyska som för det europeiska näringslivet och har historiskt visat på ett starkt positivt samband med den ekonomiska utvecklingen för den tyska ekonomin. Nu återstår det att se ifall föregående månads mätning innebar en vändpunkt i sentimentet eller om den negativa trend, som påbörjades i januari i år, fortsätter in på det tredje kvartalet.
  • Det amerikanska konsumentförtroendet (tisdag kl. 16) har fortsätta att vara starkt och ger ännu stöd till den starka ekonomiska aktiviteten, speciellt under det andra kvartalet i år. Marknaden räknar med ett oförändrat konsumentförtroende gentemot föregående månad och det återstår att se ifall föregående månads starka siffra speglar av sig i den faktiska konsumtionen som släpps på fredagen.
  • EU håller toppmöte i Bryssel i slutet av veckan.

 

Top picks

 

Läs mer

Millicom fortsätter sin strategi av att skala ner i Afrika och fokusera på tillväxt inom kabelverksamheten i Latinamerika vilket tar ner risken i bolaget. Tjänsteintäktstillväxten är återigen positiv och mycket tyder på att bolaget går mot en period av mer ihållande tillväxt. I och med de senaste årens fokus på kostnadseffektivitet ser vi därtill att förutsättningarna för operationell hävstång är goda.

 

Läs mer

Securitas har en god organisk tillväxt och vi ser förutsättningar för att den ska bestå under året. En stark balansräkning ger också möjlighet till förvärv som kan bidra till stärkt vinsttillväxt. Vi uppskattar bolagets defensiva kvaliteter och den ändrade affärsmodellen mot mer teknikbaserade tjänster.

.

 

Läs mer

NCC  har drabbats av avsättningar för olönsamma projekt som har lett till vinstvarningar och ett sargat förtroende. Med ny ledning, ett sjösatt kostnadsbesparingsprogram och en stark finansiell ställning bedömer vi dock att aktiens svaga utveckling kan vändas till en mer positiv trend. Värderingen är attraktiv och direktavkastningen är hög.

 

Läs mer

ABB har en sencyklisk verksamhet som bör gynnas i rådande marknadsklimat. Efter kursfallet har värderingen kommit ned till mer attraktiva nivåer och trots kritik mot ledningen och pausat återköpsprogram ser vi goda förutsättningar för aktien.

 

Läs mer

Nibes långsiktiga goda förutsättningar är intakta. Nibe har en stark organisk tillväxt drivet av en låg penetrationsgrad av värmepumpar utanför Sverige, samtidigt som ytterligare förvärv kan adderas.

LÄS HELA VECKOANALYSEN

På veckoanalysen.se presenteras utvalda delar ur veckoanalys.
Ladda ned hela veckoanalysen och få tillgång till Söderberg & Partners investeringsindaktor, kommande veckas makrohändelser och börs- och bolagshändelser.  

Tidigare veckoanalyser

Veckoanalys: måndag 18 juni 2018

Veckoanalys 18 - 22 juni 2018 En fullspäckad penningpolitisk vecka är till ända och medan Federal Reserve höjer sin ränteprognos går ECB allt närmare en normalisering av sin penningpolitik. I dagsläget tror vi kortsiktigt på en något starkare dollar, men på längre...

läs mer

Veckoanalys: måndag 11 juni 2018

Veckoanalys 11 - 15 juni 2018En fullspäckad penningpolitisk vecka väntar bakom hörnet och det mesta lutar åt ett ECB som försöker förbereda sig inför höstens gradvisa nedtrappning av sitt stödköpsprogram samtidigt som Fed väntas genomföra ytterligare en räntehöjning....

läs mer

Veckoanalys: måndag 4 juni 2018

Veckoanalys 4 - 8 juni 2018 Den amerikanska dollarns utveckling sedan mitten av april har skapat svallvågor på de finansiella marknaderna och i synnerhet för de ekonomier som visar sårbarhet genom stora bytesbalansunderskott i kombination med hög andel...

läs mer

Söderberg & Partners © 2018 All rights reserved.