Veckoanalys

14 – 18 maj 2018

Den underliggande inflationen har dämpats av de låga tjänstepriserna samtidigt som de kortsiktiga inflationsförväntningarna kan hindra Riksbanken att agera. Detta ställs mot förbättrade löneavtal i tysk metallindustri, stigande energipriser och en ihållande kronförsvagning som tillsammans väntas driva upp inflationen.

Strategi & Marknadssyn

Underliggande inflationstryck förväntas stärkas

Den underliggande inflationen har dämpats av de låga tjänstepriserna samtidigt som de kortsiktiga inflationsförväntningarna kan hindra Riksbanken att agera. Detta ställs mot förbättrade löneavtal i tysk metallindustri, stigande energipriser och en ihållande kronförsvagning som tillsammans väntas driva upp inflationen.

Utöver Riksbankens senaste penningpolitiska protokoll från april fick vi även ta del av ny inflationsstatistik för april månad. April månads KPIF-inflation, som utgör Riksbanken primära inflationsmått, landade på 1,9 procent vilket var i nivå med både marknadens och Riksbankens prognos trots att den var en tiondel under mars månads inflationsnivå. Rensar man sedan för energipriser, och därmed utesluter det stigande oljeprisets effekter på inflationen ser situationen dock annorlunda ut och KPIF exklusive energi hamnar på blygsamma 1,4 procent i årstakt under april månad.

Ser man till Riksbankens mandat om att bevara prisstabilitet skulle man kunna hävda att det nu vore läge att höja styrräntan. KPIF-inflationen kommer ut i nivå med inflationsmålet omkring 2 procent i årstakt, inflationsförväntningarna ser ut att ha förankrat sig vid inflationsmålet för samtliga prognosperioder samtidigt som resursutnyttjandet befinner sig på rekordhöga nivåer. Förbättrade löneavtal inom tysk industri och stigande energipriser tillsammans med en ihållande kronförsvagning ger dessutom stöd till argumentet om att vi står inför en starkare inflationstakt framöver.

Men det är inte hela sanningen. Medan de flesta delkomponenter i KPI-korgen bidragit positivt till den underliggande inflation fortsätter tjänstepriserna att bidra allt mindre till det underliggande inflationstrycket. De låga tjänstepriserna är också en stark bidragande orsak till varför inflationstakten, mätt som KPIF exklusive energi, ligger kvar på låga nivåer och hindrar Riksbanken att agera. Att de kortsiktiga inflationsförväntningarna börjar falla tillbaka från inflationsmålet gör situationen än mer prekär för Riksbanken och så länge det stigande lönetrycket uteblir kan vi inte heller räkna med att det kommer lysa igenom i inflationsstatistiken.

Enligt vår bedömning väntas den svenska inflationen att stiga något under de kommande månaderna givet råvaruprisernas starka återhämtning under de senaste månaderna. Därtill bör ett ovanligt starkt löneavtal inom den tyska metallindustrin ge stöd åt en starkare svensk inflation då det inte alltför sällan brukar agera som en hållpunkt för såväl den svenska metallindustrin som för ekonomin i stort. Tillsammans med en historiskt svag handelsviktad krona bör det enligt vår bedömning ge stöd åt både det inhemska och det importerade inflationstrycket framöver.

Stark vecka på börsen

Osäkert läge i mellanöstern men börserna tog ingen större notis om de geopolitiska spänningarna världen över utan steg på bred front under veckan som gick. Oljepriset fortsatte norrut med anledning av de upptrappade konflikterna i Mellanöstern och noterade de högsta nivåerna på över tre år.

Under veckan som gick steg världens börser och även de amerikanska börserna är numera tillbaka på plus sedan årsskiftet i dollar räknat. Stockholmsbörsen liksom Stoxx Europe 600 stängde en dryg procentenhet högre än veckan dessförinnan medan de amerikanska börserna gick desto starkare och steg runt 2,5 procent. Flertalet sektorer avslutade veckan i positivt territorium och undantagen utgjordes av de mer defensiva sektorerna telekom respektive kraftförsörjning. Inom tekniksektorn fortsatte bland annat Apple visa styrka och aktien stängde i fredags på nya rekordnivåer för femte dagen i rad.

Något svagare amerikanska KPI-siffror än väntat gav stöd åt det optimistiska investerarsentimentet och spänningarna mellan Iran och Israel liksom osäkerheten kring Trumps avtalsbeslut sågs trots allt inte som tillräckligt stora hot för att påverka det goda humöret. Iran är OPEC:s tredje största oljeexportör och hotet om upptrappade konflikter inom den oljerika Mellanöstern har lett till en ökad risk för utbudsstörningar vilket i sin tur fått oljepriset att fortsatta att stiga. Under veckan som gick handlades både WTI- och Brentoljan till de högsta nivåerna på över tre år.

På torsdag släpper vi på Söderberg & Partners årets andra Strategirapport, en rapport i vilken vi i vanlig ordning diskuterar investeringsmöjligheter utifrån globala samt regionala ekonomiska och politiska förutsättningar. I samband med lanseringen av den kommer också en rykande färsk Investeringsindikator.

Sedan vi släppte vår föregående Strategirapport, i januari i år, har den makroekonomiska statistiken fortsatt att peka på expansion. Sentimentet har förblivit gott, men fallit tillbaka något bland inköpschefer inom industrin samtidigt som svängningarna på börsen har ökat. Tecknen på att den ekonomiska tillväxttakten i världen planar ut blir fler samtidigt som inflationstakten så sakteliga fortsätter i en uppåtgående trend. På global basis har vinstprognoserna för kommande tolv månader reviderats upp marginellt sedan januari, men de senaste två månaderna har trenden gått åt motsatt håll. Skattereformen i USA har givit stöd medan Europa har drabbats av en stark euro och på tillväxtmarknaderna har medvinden i form en stark global konjunktur, stigande råvarupriser och en svag dollar kunna skönjas i börsutvecklingen. Mer om vår aktuella marknadssyn och vår bedömning av potentialen under sommaren kan du läsa i rapporten som kommer att offentliggöras på torsdag morgon.

Top picks

Läs mer

Millicom fortsätter sin strategi av att skala ner i Afrika och fokusera på tillväxt inom kabelverksamheten i Latinamerika vilket tar ner risken i bolaget. Tjänsteintäktstillväxten är återigen positiv och mycket tyder på att bolaget går mot en period av mer ihållande tillväxt. I och med de senaste årens fokus på kostnadseffektivitet ser vi därtill att förutsättningarna för operationell hävstång är goda.

Läs mer

Securitas har en god organisk tillväxt och vi ser förutsättningar för att den ska bestå under året. En stark balansräkning ger också möjlighet till förvärv som kan bidra till stärkt vinsttillväxt. Vi uppskattar bolagets defensiva kvaliteter och den ändrade affärsmodellen mot mer teknikbaserade tjänster.

.

Läs mer

NCC  har drabbats av avsättningar för olönsamma projekt som har lett till vinstvarningar och ett sargat förtroende. Med ny ledning, ett sjösatt kostnadsbesparingsprogram och en stark finansiell ställning bedömer vi dock att aktiens svaga utveckling kan vändas till en mer positiv trend. Värderingen är attraktiv och direktavkastningen är hög.

Läs mer

ABB har en sencyklisk verksamhet som bör gynnas i rådande marknadsklimat. Efter kursfallet har värderingen kommit ned till mer attraktiva nivåer och trots kritik mot ledningen och pausat återköpsprogram ser vi goda förutsättningar för aktien.

Läs mer

Nibes långsiktiga goda förutsättningar är intakta. Nibe har en stark organisk tillväxt drivet av en låg penetrationsgrad av värmepumpar utanför Sverige, samtidigt som ytterligare förvärv kan adderas.

LÄS HELA VECKOANALYSEN

På veckoanalysen.se presenteras utvalda delar ur veckoanalys.
Ladda ned hela veckoanalysen och få tillgång till Söderberg & Partners investeringsindaktor, kommande veckas makrohändelser och börs- och bolagshändelser.  

Tidigare veckoanalyser

Veckoanalys: måndag 25 juni 2018

Under perioden 25 juni – 10 augusti kommer Söderberg & Partners veckobrev att skickas ut i en något kortare version. Vi återkommer med en fullskalig version måndagen den 13 augusti. Trevlig sommar!

läs mer

Veckoanalys: måndag 18 juni 2018

Veckoanalys 18 - 22 juni 2018 En fullspäckad penningpolitisk vecka är till ända och medan Federal Reserve höjer sin ränteprognos går ECB allt närmare en normalisering av sin penningpolitik. I dagsläget tror vi kortsiktigt på en något starkare dollar, men på längre...

läs mer

Veckoanalys: måndag 11 juni 2018

Veckoanalys 11 - 15 juni 2018En fullspäckad penningpolitisk vecka väntar bakom hörnet och det mesta lutar åt ett ECB som försöker förbereda sig inför höstens gradvisa nedtrappning av sitt stödköpsprogram samtidigt som Fed väntas genomföra ytterligare en räntehöjning....

läs mer

Söderberg & Partners © 2018 All rights reserved.