Arkiv

Veckoanalysen

Veckoanalys: måndag 16 april 2018

Veckoanalys 16 - 20 april 2018I vår senaste temagenomgång har vi valt att göra en djupdykning i den latinamerikanska ekonomin. I rapporten lyfter vi fram Söderberg & Partners syn på regionen tillsammans med några relevanta placeringsförslag. Strategi & Marknadssyn...

läs mer

Veckoanalys: måndag 9 april 2018

Veckoanalys 9 - 13 april 2018 Donald Trump eskalerar handelskonflikten med Kina genom att uppmana det amerikanska handelsdepartementet om att undersöka möjligheten att införa ytterligare tullar för 100 miljarder dollar. Vi upprepar vår syn kring den ökade graden av...

läs mer

Veckoanalys: måndag 3 april 2018

Veckoanalys 3 - 6 april 2018 Den europeiska ekonomin fortsätter att gynnas av den globala synkroniserade tillväxten tack vare sin cykliska karaktär. Dock kan en starkare euro och en ökad grad av protektionism lägga sordin på det europeiska sentimentet vilken redan har...

läs mer

Veckoanalys: måndag 8 januari 2018

Veckoanalys 8 - 12 januari 2018Vi räknar med att den globala synkroniserade tillväxten fortsätter under 2018. Vår optimistiska makrobedömning grundar sig på ett fortsatt starkt momentum, lätta finansiella villkor tillsammans med ett starkt stöd av amerikansk...

läs mer

Veckoanalys: måndag 1 augusti 2016

Strategi & Marknadssyn Mindre än väntat från Bank of Japan I fredags presenterade Bank of Japan (BOJ) utfallet från juli månads penningpolitiska möte. Den större nyheten var att man utökar köpen av ETF:er, men man låter dock den negativa räntan ligga oförändrad på...

läs mer

Veckoanalys: måndag 1 februari 2016

Strategi & Marknadssyn Svagt avslut på 2015 för USA Den amerikanska ekonomin visade sig ha en svag avslutning på året, när BNP-tillväxten för fjärde kvartalet presenterades under fredagen. Tillväxten noterades till 0,7 procent i uppräknad årstakt, medan den faktiska...

läs mer

Veckoanalys: måndag 28 oktober 2015

Strategi & Marknadssyn Ett tydligt ECB avvaktar till december I torsdags sammanträdde ECB-ledamöterna för att diskutera och ge besked kring centralbankens fortsatta penningpolitik. Samtidigt som man avvaktade med faktiska aktioner, var man väldigt tydliga i sin...

läs mer

Veckoanalys: måndag 10 augusti 2015

Strategi & Marknadssyn Fokus på amerikansk sysselsättning och starkt svenskt inköpschefsindex Under föregående vecka låg stort fokus på den amerikanska sysselsättningsstatistiken som hamnade nära marknadens förväntningar. Även om själva siffran låg något under...

läs mer

LÄS HELA VECKOANALYSEN

På veckoanalysen.se presenteras utvalda delar ur veckoanalys.
Ladda ned hela veckoanalysen och få tillgång till Söderberg & Partners investeringsindaktor, kommande veckas makrohändelser och börs- och bolagshändelser.  

Söderberg & Partners © 2018 All rights reserved.