* * *

Veckoanalysen – Vecka 39

22 september, 2020

Veckoanalysen – Vecka 39

Veckoanalysen – Vecka 39

Vi ser ett bra stöd för finansiella tillgångar tack vare den extrema penningpolitiken men upprepar ett neutralt betyg mellan tillgångsklasserna då framförallt aktiemarknaderna redan prisar in ett mycket positivt scenario.