* * *

Veckoanalysen – Vecka 37

8 september, 2020

Veckoanalysen – Vecka 37

Veckoanalysen – Vecka 37

Konsumentförtroendet, eller hur vi människor ser på nuläge och framtid, samt börsutvecklingen har historiskt uppvisat ett tydligt samband och brukar gå hand i hand med varandra. Pandemin har dock satt det tydliga sambandet ur spel. Vad betyder det för oss i ett investeringsperspektiv?