* * *

Veckoanalysen – Vecka 26

29 juni, 2020

Veckoanalysen – Vecka 26

Veckoanalysen – Vecka 26

I brist på traditionella drivkrafter, så som räntedifferens och penningpolitik, får investerare under rådande omständigheter förlita sig på mer långsiktiga värderingsmodeller för att förutse framtida valutarörelser. Det talar för att de mer cykliskt exponerade valutorna, EUR och SEK, väntas fortsätta stärkas mot USD utifall att tillväxtutsikterna skulle ljusna framöver.