Välj en sida

Veckoanalys

Vecka 19

Den svenska kronan fortsätter att försvagas och handlas för närvarande till samma nivåer som under den globala finanskrisen för drygt 10 år sedan. Men hur påverkas vi av en svag svensk krona?

Senaste analyserna

Veckoanalysen – Vecka 20

Allt fler tecken tyder på en trendvändning på den svenska bostadsmarknaden enligt färsk prisstatistik från Svensk Mäklarstatistik och SCB. Samtidigt kvarstår de långsiktiga strukturella problemen. Problem som, om de inte hanteras rätt, kan resultera i en helt annan prisbild på den svenska bostadsmarknaden framöver.

läs mer

Veckoanalysen – Vecka 18

Årets andra riksbanksbesked var mer expansivt (duvaktigt) än vad marknaden hade räknat med och en första räntehöjning skjuts nu på framtiden. Frågan om riksbanken ens kommer att hinna höja innan nästa lågkonjunktur blir därmed återigen aktuell, framför allt med tanke på det fallande resursutnyttjandet i svensk ekonomi.

läs mer

Veckoanalysen – Vecka 17

Kinesisk makrostatistik har överraskat positivt den senaste tiden och de initiala stimulanserna ser nu ut att få effekt på den kinesiska ekonomin. Vi ställer oss positiva till den senaste statistiken samtidigt som vi är väl medvetna om de långsiktiga konsekvenserna av en allt för hög skuldsättning.

läs mer

Söderberg & Partners © 2018 All rights reserved.