* * *

Veckoanalysen – Vecka 17

23 april, 2019

Veckoanalysen – Vecka 17

Veckoanalysen – Vecka 17

Kinesisk makrostatistik har överraskat positivt den senaste tiden och de initiala stimulanserna ser nu ut att få effekt på den kinesiska ekonomin. Vi ställer oss positiva till den senaste statistiken samtidigt som vi är väl medvetna om de långsiktiga konsekvenserna av en allt för hög skuldsättning.