Välj en sida

Veckoanalys

Vecka 16

Mars inflationsutfall kom ut fortsatt svagt och gapet i förhållande till Riksbankens senaste prognos vidgas än mer, vilket försätter Riksbanken i en prekär sits. Vi anser däremot att en septemberhöjning fortsatt ligger i korten efter att den underliggande inflationen stärkts ytterligare i den senaste mätningen.

Senaste analyserna

Veckoanalysen – Vecka 20

Allt fler tecken tyder på en trendvändning på den svenska bostadsmarknaden enligt färsk prisstatistik från Svensk Mäklarstatistik och SCB. Samtidigt kvarstår de långsiktiga strukturella problemen. Problem som, om de inte hanteras rätt, kan resultera i en helt annan prisbild på den svenska bostadsmarknaden framöver.

läs mer

Veckoanalysen – Vecka 19

Den svenska kronan fortsätter att försvagas och handlas för närvarande till samma nivåer som under den globala finanskrisen för drygt 10 år sedan. Men hur påverkas vi av en svag svensk krona?

läs mer

Veckoanalysen – Vecka 18

Årets andra riksbanksbesked var mer expansivt (duvaktigt) än vad marknaden hade räknat med och en första räntehöjning skjuts nu på framtiden. Frågan om riksbanken ens kommer att hinna höja innan nästa lågkonjunktur blir därmed återigen aktuell, framför allt med tanke på det fallande resursutnyttjandet i svensk ekonomi.

läs mer

Söderberg & Partners © 2018 All rights reserved.