* * *

Veckoanalys: måndag 9 april 2018

9 april, 2018

Donald Trump eskalerar handelskonflikten med Kina genom att uppmana det amerikanska handelsdepartementet om att undersöka möjligheten att införa ytterligare tullar för 100 miljarder dollar. Vi upprepar vår syn kring den ökade graden av protektionism och grundar vår bedömning på tre argument.Strategi & Marknadssyn

Donald Trump eskalerar handelskonflikten med Kina

Donald Trump eskalerar handels konflikten med Kina genom att uppmana det amerikanska handelsdepartementet om att undersöka möjligheten att införa ytterligare tullar för 100 miljarder dollar. Vi upprepar vår syn kring den ökade graden av protektionism och grundar vår bedömning på tre argument.

 

Tonläget mellan USA och Kina skruvades upp ytterligare ett snäpp efter att Donald Trump under torsdagskvällen, i ett skriftligt uttalande, uppmanade det amerikanska handelsdepartementet att undersöka möjligheten att införa nya strafftullar på kinesiska produkter till ett årligt värde av ytterligare 100 miljarder dollar. Det upptrappade hotet kom bara ett dygn efter att Trump hade offentliggjort tullar på 1 333 kinesiska produkter med ett årligt handelsvärde på 50 miljarder dollar, varpå Peking slog tillbaka med tariffer på amerikanska produkter för samma belopp.

 

Låt oss därmed inleda med att återigen upprepa vår bedömning kring den ökade graden av protektionism. Vi ser risken för ett eventuell handelskrig som ganska låg i nuläget utifrån följande tre argument. Först och främst är en 20-procentig tariff på 50 miljarder dollar (faktiska åtgärder som trätt i kraft till dags datum) en låg siffra och en bråkdel av USA:s och Kina:s årliga BNP. Samtidigt räknar vi med att de ökade importpriserna enkelt kan absorberas av amerikanska konsumenter och företag. För det andra har reaktionen från Kina varit relativt dämpad vilket är förståeligt. Kina har till viss del infört motaktioner genom att införa tullar på specifika jordbruksprodukter till ett värde av 3 miljarder dollar vilket är betydligt lägre än de 50 miljarder som amerikanerna har infört. Samtidigt verkar det kinesiska kommunistpartiet gå strategiskt fram och man har inget incitament att inleda något handelskrig då man har mer att förlora på ett handelskrig än USA.

Image
Image

Om man ser till grafen uppe till höger kan man utläsa att kinesisk export till USA uppgår till nästan 4 procent av kinesisk BNP medan motsvarande siffra för USA knappt uppgår till 1 procent. Med andra ord, Kina är mer beroende av USA än tvärtom. Slutligen är insatsen hög för Donald Trump rent politiskt. En karta över USA:s mest exportinriktade regioner sammanfaller i stor utsträckning väl med de delstater som avgjorde presidentvalet till Donald Trumps fördel. Vi har ju också lärt oss att Trump mäter sin framgång i hur börsen utvecklas och han vill därför inte gå alltför långt i sina handelsåtgärder på grund av risken av att marknaden faller tillbaka för mycket.

 

Sammanfattningsvis är protektionism aldrig bra för de finansiella marknaderna, men vi anser att de senaste handelsåtgärderna till stor del kan hanteras av konsumenter och näringsliv som lyckats dra fördel av den positiva omvärldskonjunkturen. Med det sagt kommer inte en ökad protektionism i dagsläget ändra vår syn på Kina och USA, vilket gör att vi återupprepar vårt orangea betyg för USA och vårt gula betyg för tillväxtmarknader i Asien där Kina utgör en stor del av regionen.

Ännu en vecka med nedåtgående börs

Nervositeten på börsen kvarstår och handelshinder såsom tullar riskerar att
begränsa den ekonomiska tillväxten i världen. Någon konjunkturavmattning är ännu inte i sikte, men svängningarna på Stockholmsbörsen är tydligt större än i fjol och stundande rapportsäsong lär inte innebära stabilisering.

 

Under föregående vecka föll Stockholmsbörsen med en dryg procent och även på andra sidan Atlanten syntes fortsatt svaghet. Amerikanska centralbanken Federal Reserve fortsätter sin åtstramning samtidigt som handelshinder som tullar riskerar att begränsa den ekonomiska tillväxten i världen och det skapar oro på finansiella marknader. Arets börsmönster uppvisar tydliga skillnader mot fjolårets och inte minst då svängningarna har varit avsevärt större under 2018 än 2017. Dagsrörelserna på Stockholmsbörsen har i år överstigit en procent under hela 28 dagar och den andelen kom vi inte i närheten av under 2017.

 

Veckans stora bolagshändelse var Spotifynoteringen i USA och kursen ligger fortsatt en bra bit över det referenspris som togs fram inför denna, trots en initial nedgång från introduktionskursen som byggde på faktiska köp- och säljordrar. Det aktuella bolagsvärdet på närmare 230 miljarder kronor skulle på den svenska storbolagslistan placera Spotify som fjärde största bolag, men trots sin storlek går bolaget ännu inte med vinst. Det väntas de inte heller göra förrän tidigast 2020. Internetbolag som helt eller delvis tjänar pengar på användardata har under många år stått i rampljuset och optimismen har fram till nyligen varit tämligen okritisk. För kunderna och branschen har Spotify haft enorm och revolutionerande betydelse, men bolagets höga värdering avskräcker och som aktieinvestering betraktat ser vi från dagens nivåer en risk för besvikelse i det kortare perspektivet.

Image
Image

Om en dryg vecka inleds rapportsäsongen på den svenska börsen och först ut bland storbolagen är ABB den 19 april. Överlag ligger starka rapporter i korten varför vi ser det som osannolikt att ytterligare börsstöd skulle komma ur det som bolagen presenterar kommande veckor. Att stabiliteten på börsen skulle återvända i närtid ser vi därför som osannolikt. Vår bedömning är, som tidigare kommunicerats, att vi befinner oss i en korrektion, men att det ännu är tidigt att tala om en mer omfattande nedgång. För att nedgången ska bli allvarlig krävs en konjunkturavmattningen och en viktig varningssignal för det är svaghet i ledande indikatorer. Än ser vi inga tydliga tecken på det, men samtidigt är nivåerna numera inte lika starka som tidigare. Det gäller bland annat inköpschefsindex för industrin och framåtblickande komponenter som orderläge har på sina håll försvagats. Framtidsutsikterna ser inte fullt så ljusa ut som nuläget och skulle avmattningen bli mer påtaglig är risken stora att börsen, som tidig med att prisa in sådana trendförändringar, följer samma mönster.

Top picks

Image

Millicom fortsätter sin strategi av att skala ner i Afrika och fokusera på tillväxt inom kabelverksamheten i Latinamerika vilket tar ner risken i bolaget. Tjänsteintäktstillväxten är återigen positiv och mycket tyder på att bolaget går mot en period av mer ihållande tillväxt. I och med de senaste årens fokus på kostnadseffektivitet ser vi därtill att förutsättningarna för operationell hävstång är goda.

Image

NCC har drabbats av avsättningar för olönsamma projekt som har lett till vinstvarningar och ett sargat förtroende. Med ny ledning, ett sjösatt kostnadsbesparingsprogram och en stark finansiell ställning bedömer vi dock att aktiens svaga utveckling kan vändas till en mer positiv trend. Värderingen är attraktiv och direktavkastningen är hög.

Image

Nibes långsiktiga goda förutsättningar är intakta. Nibe har en stark organisk tillväxt drivet av en låg penetrationsgrad av värmepumpar utanför Sverige, samtidigt som ytterligare förvärv kan adderas.

Image

Securitas har en god organisk tillväxt och vi ser förutsättningar för att den ska bestå under året. En stark balansräkning ger också möjlighet till förvärv som kan bidra till stärkt vinsttillväxt. Vi uppskattar bolagets defensiva kvaliteter och den ändrade affärsmodellen mot mer teknikbaserade tjänster.

Image

ABB har en sencyklisk verksamhet som bör gynnas i rådande marknadsklimat. Efter kursfallet har värderingen kommit ned till mer attraktiva nivåer och trots kritik mot ledningen och pausat återköpsprogram ser vi goda förutsättningar för aktien.

LÄS HELA VECKOANALYSEN

På veckoanalysen.se presenteras utvalda delar ur veckoanalys. Ladda ned hela veckoanalysen och få tillgång till Söderberg & Partners investeringsindaktor, kommande veckas makrohändelser och börs- och bolagshändelser.
Ladda ned veckoanalysen