Välj en sida

Veckoanalys

18 – 22 juni 2018

En fullspäckad penningpolitisk vecka är till ända och medan Federal Reserve höjer sin ränteprognos går ECB allt närmare en normalisering av sin penningpolitik. I dagsläget tror vi kortsiktigt på en något starkare dollar, men på längre sikt kan högre europeiska räntor och en stramare räntedifferens ge stöd åt en starkare euro.

Strategi & Marknadssyn

Allt närmare en normalisering av penningpolitiken

En fullspäckad penningpolitisk vecka är till ända och medan Federal Reserve höjer sin ränteprognos går ECB allt närmare en normalisering av sin penningpolitik. I dagsläget tror vi kortsiktigt på en något starkare dollar, men på längre sikt kan högre europeiska räntor och en stramare räntedifferens ge stöd åt en starkare euro.

Då var en fullspäckad penningpolitisk vecka till ända där den amerikanska centralbanken, Fed, och den europeiska centralbanken, ECB, fick bekänna färg. Själva räntehöjningen från Federal Reserve var i allra högsta grad redan inprisad och istället låg marknadens huvudsakliga fokus på antalet räntehöjningar som förväntas levereras under andra halvåret. Inte helt oväntat visade den så kallade ”dot-plotten”, som illustrerar Fed-ledamöternas medianprognos, på fyra räntehöjningar vilket innebär att Federal Reserve höjer sin ränteprognos och därmed räknar med ytterligare en höjning under andra halvåret i år. Det hökaktiga tonläget gick också att utläsa i centralbankens kommuniké, som skickades ut i samband med räntebeslutet, där man tydligt tagit fasta på allt starkare ekonomisk data som sammantaget visar på en robust amerikansk ekonomi. Värt att nämna är också den krisformulering, som Federal Reserve valde att ta bort i sin kommuniké, som sa att räntan kommer att vara lägre än normalt under en längre tid. Detta är en hökaktig signal med en tydlig distansering från den expansiva penningpolitiken, som Fed bedrivit sedan den globala finanskrisen, och det öppnar upp för fler räntehöjningar vilket borde gynna den amerikanska dollarn och samtidigt pressa vissa sårbara tillväxtmarknader.

 

Ett annat mycket intressant räntebeslut var det från ECB och redan under det här mötet valde de att avisera ett slutdatum för sitt stödköpsprogram samtidigt som man valde att senarelägga sin första räntehöjning till efter sommaren nästa år. Även om marknaden tolkade det som ett duvaktigt besked, var det ett beslut som för den europeiska penningpolitiken allt närmare en normalisering.

Vad innebär det här för investerare? Givet att Fed fortsätter att leverera fler räntehöjningar kan vändpunkten i ECB:s förda penningpolitik ge stöd åt högre europeiska räntor på sikt. Räntedifferensen mellan amerikanska och europeiska statsobligationer, som på senare tid förklarat stora delar av rörelsen i EURUSD, kan komma att stramas åt vilket borde ge stöd åt en starkare euro framöver. Men innan så sker behöver vi sannolikt se en förbättring i europeiskt data, en avtagande politisk risk i Italien och inte minst en oförändrad amerikansk 10-årig statsränta. Dessutom ser vi en viss risk för europeiska företagsobligationer som kommer att gå miste om en stark köpare i samband med att ECB gradvis minskar sitt stödköpsprogram. Vi råder därmed investerare att se över sin exponering mot europeiska krediter, och i synnerhet High yield, samtidigt som vi understryker orange signal för segmentet inom tillgångsklassen.

Stundande OPEC-möte av stor betydelse

Under föregående vecka föll världsindex något efter en aningen mer hökaktig Fed, men samtidigt en smula duvaktig ECB. Donald Trumps möte med Nordkoreas ledare Kim Jong-Un bar frukt, även om planen för nedrustningen ännu inte stakats ut officiellt. Den här veckan vänds blickarna framförallt mot helgens OPEC-möte i Wien.

Under föregående vecka låg fokus framförallt på geopolitik och penningpolitik medan börskalendern var skral. Räntebeskeden från Fed och ECB var väntade, men Fed tolkades som aningen mer hökaktig i och med signalen om att ytterligare en räntehöjning utöver den som redan väntades komma under årets andra halva. ECB:s nedtrappning i form av halverade tillgångsköp mellan oktober och december låg också till stor del i korten och i förväntansbilden inför veckan fanns även att Donald Trump och Kim Jong-Uns möte skulle nå viss framgång.

Nyheter gällande ett antal större media- och operatörsbolag i världen slog ner och tydligt är att kartan håller på att ritas om i och med att ett flertal förvärv över branschgränserna tycks komma allt närmare. Bland annat slog en domstol i USA fast att en fusion mellan teleoperatören AT&T och mediabolaget Time Warner får äga rum. Comcast presenterade ett bud på 21st Century Fox och svenska Kinnevik meddelade att man avser dela ut MTG till aktieägarna för att komma närmare ett godkännande av Tele2 och Comhem från konkurrensmyndigheten.

H&M:s försäljningssiffror utgjorde ånyo marknaden besviken och aktien föll över fyra procent. Den kalla våren har ställt till det och negativ tillväxt till nolltillväxt för tredje kvartalet i rad visar på vidden av problematiken i bolaget.

I helgen väntar OPEC-möte i Wien, ett möte som har stor betydelse för oljeprisets förutsättningar framgent. Under våren har oljepriset stigit till de högsta nivåerna på över tre år och stark tillväxt i världen tillsammans med OPEC:s produktionsbegränsningar ligger bakom uppgången. Oro över hur OPEC kommer att besluta kring sin produktionsnivå har de senaste veckorna pressat oljepriset och huvudspåret är att kartellen tillsammans med andra viktiga oljenationer i världen kommer att lätta något på produktionsåtstramningarna. Länderna anslutna till avtalet skulle dock påverkas olika av ett eventuellt beslut om att tillåta en något högre produktion och geopolitiska spänningar mellan större oljeproducerande länder riskerar att leda till oenighet i frågan. Å andra sidan kan en kollapsad produktion i Venezuela och Angola liksom sanktioner mot Iran leda till ett fortsatt minskat utbud om inte produktionen höjs och det skulle kunna att driva upp oljepriset till nivåer som sätter hård press på världens ekonomi. Enighet kring hur det avtal som slutits ska fortlöpa är därför av stor vikt och inte minst för tillväxtmarknader då ett högt oljepris är negativt för den typen av marknader, som många gånger är nettoköpare av olja.

Top picks

 
Läs mer
Millicom fortsätter sin strategi av att skala ner i Afrika och fokusera på tillväxt inom kabelverksamheten i Latinamerika vilket tar ner risken i bolaget. Tjänsteintäktstillväxten är återigen positiv och mycket tyder på att bolaget går mot en period av mer ihållande tillväxt. I och med de senaste årens fokus på kostnadseffektivitet ser vi därtill att förutsättningarna för operationell hävstång är goda.
 
Läs mer
Securitas har en god organisk tillväxt och vi ser förutsättningar för att den ska bestå under året. En stark balansräkning ger också möjlighet till förvärv som kan bidra till stärkt vinsttillväxt. Vi uppskattar bolagets defensiva kvaliteter och den ändrade affärsmodellen mot mer teknikbaserade tjänster. .
 
Läs mer
NCC  har drabbats av avsättningar för olönsamma projekt som har lett till vinstvarningar och ett sargat förtroende. Med ny ledning, ett sjösatt kostnadsbesparingsprogram och en stark finansiell ställning bedömer vi dock att aktiens svaga utveckling kan vändas till en mer positiv trend. Värderingen är attraktiv och direktavkastningen är hög.
 
Läs mer
ABB har en sencyklisk verksamhet som bör gynnas i rådande marknadsklimat. Efter kursfallet har värderingen kommit ned till mer attraktiva nivåer och trots kritik mot ledningen och pausat återköpsprogram ser vi goda förutsättningar för aktien.
 
Läs mer
Nibes långsiktiga goda förutsättningar är intakta. Nibe har en stark organisk tillväxt drivet av en låg penetrationsgrad av värmepumpar utanför Sverige, samtidigt som ytterligare förvärv kan adderas.

LÄS HELA VECKOANALYSEN

På veckoanalysen.se presenteras utvalda delar ur veckoanalys. Ladda ned hela veckoanalysen och få tillgång till Söderberg & Partners investeringsindaktor, kommande veckas makrohändelser och börs- och bolagshändelser.  

Tidigare veckoanalyser

Veckoanalysen – Vecka 37

Lägre riskaptit på de finansiella marknaderna har lett till en tydlig sektorrotation från cykliska till mer defensiva sektorer och sentimentet bland investerarkollektivet noterar nytt treårslägsta. Frågan är dock om det värsta redan passerat och om en cyklisk återhämtning håller på att ta form. Vissa indikationer tyder på det.
läs mer

Söderberg & Partners © 2018 All rights reserved.