Välj en sida

Veckoanalys

11 – 15 juni 2018

En fullspäckad penningpolitisk vecka väntar bakom hörnet och det mesta lutar åt ett ECB som försöker förbereda sig inför höstens gradvisa nedtrappning av sitt stödköpsprogram samtidigt som Fed väntas genomföra ytterligare en räntehöjning. Investerare ska vara långsiktiga men bör vara uppmärksamma på normaliseringen.

Strategi & Marknadssyn

En intressant penningpolitisk vecka framför oss

En fullspäckad penningpolitisk vecka väntar bakom hörnet och det mesta lutar åt
ett ECB som försöker förbereda sig inför höstens gradvisa nedtrappning av sitt
stödköpsprogram samtidigt som Fed väntas genomföra ytterligare en räntehöjning.
Investerare ska vara långsiktiga men bör vara uppmärksamma på normaliseringen.

Vi har en fullspäckad penningpolitisk vecka framför oss med räntebesked från såväl den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, som den Europeiska centralbanken, ECB. För europeiskt vidkommande är nästa veckas ECB-möte av allra högsta vikt då marknaden förväntas få svar på en del frågor som aktualiserats alltmer under de senaste veckorna. Kommer Mario Draghi att se igenom de senaste politiska oroligheterna som har pågått i hans hemland Italien eller kommer han att skicka ett varningens finger till landets nya regering i ett försök att få dem att dra tillbaka sin eurokritiska agenda? Och hur ställer sig Mario Draghi och hans centrabankskollegor till de fortsatta stödköp som nu uppgår till 30 miljarder euro och som förväntas avslutas i september i år? Kommer det att ske ett abrupt avslut i september eller kommer det att avslutas gradvis under det sista kvartalet? Kommer Federal Reserves ordförande, Jerome Powell, att förlita sig på den senaste arbetsmarknadsstatistiken och indikera ytterligare en fjärde höjning gentemot de tre räntehöjningar som idag är inprisade av marknaden?

ECB:s kommande möten i juni och juli kommer bli tongivande för vad som väntas ske under andra halvåret och marknaden kommer att vara lyhörd för minsta lilla signal. I en sammanställning från Bloomberg spår 30 procent att direktionen kommer att leverera ett slutdatum för stödköpsprogrammet redan har pekat på ripå torsdag medan 46 procent tror att det dröjer till juli. Vissa beslutsfattare inom
ECB-direktionen ger sken för ett större och mer omfattande handelskrig och lyfter fram den senaste svaga ekonomiska datan som ett skäl till att skjuta beslutet på framtiden. Samtidigt har den senaste inflationsstatistiken visat på styrka och juni månads ECB-möte brukar sammanfalla med färska ekonomiska prognoser kring den ekonomiska utvecklingen. Skulle dessa prognoser visa på en robust tillväxt med tilltagande inflationstryck kan vi redan på torsdag räkna med ett fastställt slutdatum kring ECB:s fortsatta stödköpsprogram. Men innan dess kommer vi få ta del av Federal Reserves tredje räntebesked för året och allt talar för ytterligare en räntehöjning på 25 räntepunkter. Här handlar det snarare om att Fed balanserar sina uttalanden på ett sätt som förenar deras avsikter med marknadens förväntningar, vilket kan vara nog så svårt. För investerares del gäller det att vara långsiktig men man bör vara uppmärksam på hur världens centralbanker väljer att agera, framför allt i tider då penningpolitiken går allt närmare en normalisering.

Geopolitiken fortsatt i centrum

Europeiska börser utvecklades svagt under föregående vecka medan de amerikanska avancerade och i fokus står fortsatt geopolitiska risker. Helgens G7-
möte är till ända och nu riktas blickarna mot det stundande mötet mellan Donald
Trump och den nordkoreanska ledaren Kim Jong-Un.

Under föregående vecka fortsatte de trender vi såg under veckan dessförinnan på världens börser. Stockholmsbörsen och breda Europaindex backade medan USA visade styrka och stängde på plus. Tekniksektorn har fortsatt att gå starkt, trots att det har kommit en del negativa nyheter för några av de största bolagen i sektorn och Nasdaq 100 nådde under veckan som gick nya rekordnivåer. Även småbolagsindexet Russel 2000 noterade sin högsta nivå någonsin. På Stockholmsbörsen utvecklades flertalet sektorer svagt och i botten syntes banksektorn.

Vi har på senare tid belyst ett antal större risker vi ser och ägnade bland annat temadelen i den senaste Strategirapporten åt politiska sådana. Till dessa hör den höga skuldsättningen i världen och även den mpågående handelskonflikten. Den senare var en av de risker vi valde att diskutera mer ingående i ovan nämnda temadel. I likhet med vad vi de senaste månaderna har diskuterat konstaterade IMF i ett blogginlägg förra veckan att riskerna i världsekonomin har ökat på sistone. De lyfter bland annat fram att handelsbegränsningar och motaktioner hotar att undergräva förtroendet och få den globala tillväxten att försämras tidigare än vad som hittills varit väntat. De konstaterar också att den höga skuldsättningen i världen, både privat och offentlig, är ett stort problem. Detta framförallt då de ser en risk för att återbetalningsproblemen kan komma att eskalera när penningpolitiken normaliseras och många mogna ekonomier står inför försämrade långsiktiga tillväxtförutsättningar. Sett till IMF:s egna BNP-prognoser, som senaste uppdaterades i april, estimeras den ekonomiska tillväxttakten i världen uppgå till närmare fyra procent, både innevarande år och nästa. Fortlöper handelskonflikterna finns således en risk för att dessa prognoser kan komma att behöva justeras ned och vi ser en större risk för att så kan komma att bli fallet än det motsatta. Det är inte något som återspeglas i kurserna på aktiemarknaden idag, som är prissatt för en fortsatt hög tillväxt och starka marginaler.

I veckan drar fotbolls-VM igång och under föregående vecka lanserade vi på Söderberg & Partners vår tredje upplaga av den populära VM-analysen. I år spelas fotbolls VM i Ryssland och i analysen går att läsa om allt ifrån händelser i VM-historien till en genomgång av de samband som finns mellan ett större idrottsevenemang och ekonomi samt värdepappersmarknader. Självfallet presenteras också lagen liksom våra favoriter till vinsten i den 21:e VM-turneringen i ordningen. Må det bästa laget vinna!

Top picks

Läs mer
Millicom fortsätter sin strategi av att skala ner i Afrika och fokusera på tillväxt inom kabelverksamheten i Latinamerika vilket tar ner risken i bolaget. Tjänsteintäktstillväxten är återigen positiv och mycket tyder på att bolaget går mot en period av mer ihållande tillväxt. I och med de senaste årens fokus på kostnadseffektivitet ser vi därtill att förutsättningarna för operationell hävstång är goda.
Läs mer
Securitas har en god organisk tillväxt och vi ser förutsättningar för att den ska bestå under året. En stark balansräkning ger också möjlighet till förvärv som kan bidra till stärkt vinsttillväxt. Vi uppskattar bolagets defensiva kvaliteter och den ändrade affärsmodellen mot mer teknikbaserade tjänster. .
Läs mer
NCC  har drabbats av avsättningar för olönsamma projekt som har lett till vinstvarningar och ett sargat förtroende. Med ny ledning, ett sjösatt kostnadsbesparingsprogram och en stark finansiell ställning bedömer vi dock att aktiens svaga utveckling kan vändas till en mer positiv trend. Värderingen är attraktiv och direktavkastningen är hög.
Läs mer
ABB har en sencyklisk verksamhet som bör gynnas i rådande marknadsklimat. Efter kursfallet har värderingen kommit ned till mer attraktiva nivåer och trots kritik mot ledningen och pausat återköpsprogram ser vi goda förutsättningar för aktien.
Läs mer
Nibes långsiktiga goda förutsättningar är intakta. Nibe har en stark organisk tillväxt drivet av en låg penetrationsgrad av värmepumpar utanför Sverige, samtidigt som ytterligare förvärv kan adderas.

LÄS HELA VECKOANALYSEN

På veckoanalysen.se presenteras utvalda delar ur veckoanalys. Ladda ned hela veckoanalysen och få tillgång till Söderberg & Partners investeringsindaktor, kommande veckas makrohändelser och börs- och bolagshändelser.  

Tidigare veckoanalyser

Veckoanalysen – Vecka 16

Mars inflationsutfall kom ut fortsatt svagt och gapet i förhållande till Riksbankens senaste prognos vidgas än mer, vilket försätter Riksbanken i en prekär sits. Vi anser däremot att en septemberhöjning fortsatt ligger i korten efter att den underliggande inflationen stärkts ytterligare i den senaste mätningen.

läs mer

Avsnitt 3 – Lite skevt

Vilka förutsättningar har Riksbanken efter att ny inflationsstatistik har presenterats? Ett varningens finger ges för skräckindex som har fallit tillbaka till nivåer innan nedgången förra året. Vi pratar dessutom om rapportsäsongen som denna vecka inleds med...

läs mer

Veckoanalysen – Vecka 15

Inköpschefsindex för den tyska tillverkningsindustrin kom ut betydligt svagare än väntat vilket spär på den redan dystra makrobilden. Hoppet är däremot det sista som lämnar en och en starkare industri-PMI från Kina öppnar upp för en cyklisk återhämtning.

läs mer

Söderberg & Partners © 2018 All rights reserved.