Välj en sida

Veckoanalyser

Veckoanalysen – Vecka 37

Lägre riskaptit på de finansiella marknaderna har lett till en tydlig sektorrotation från cykliska till mer defensiva sektorer och sentimentet bland investerarkollektivet noterar nytt treårslägsta. Frågan är dock om det värsta redan passerat och om en cyklisk återhämtning håller på att ta form. Vissa indikationer tyder på det.
läs mer

Veckoanalysen – Vecka 36

Ny våg av centralbanksmöten är på ingång och det är äntligen dags för Riksbanken att få bekänna färg på torsdag. Starka inflationsutfall ger stöd åt Riksbanken, men det går inte att komma ifrån det faktum att den globala konjunkturen håller på att mattas av. Mer stimulanser är att vänta.
läs mer

Veckoanalysen – Vecka 35

När räntemarknaden tillsammans med den senaste makrostatistiken inte längre talar samma språk som börsen bör man vara på sin vakt. Speciellt när världens centralbanker har begränsat handlingsutrymme och politiker ser till sina egna särintressen.
läs mer

Veckoanalysen – Vecka 34

Parallellt med handelskrigets comeback och demonstrationerna i Hong Kong, har dessutom den långdragna konflikten mellan Japan och Sydkorea blåst upp igen, vilket tynger tillgångsmarknaden.
läs mer

Veckoanalysen – Vecka 25

I takt med att marknaden börjar prisa in alltfler räntesänkningar från Fed borde det resultera i en svagare amerikansk dollar framöver. Men dollarn har historiskt sett stärkts vid oroliga tider och det kan därför vara för tidigt att ropa hem en snabb och kraftfull dollarförsvagning.
läs mer

Veckoanalysen – Vecka 24

Färsk arbetsmarknadsstatistik vittnar om att avmattningen i den amerikanska ekonomin börjar synas på den amerikanska arbetsmarknaden. Nu är inte frågan om Federal Reserve kommer att agera eller inte, utan snarare när de förväntas att göra det.
läs mer